Arbejdsopgaver

Vores primære arbejdsopgaver er typisk:

 • Fugtsikring af ældre ejendomme ved etablering af dræn
 • Etablering af fugtspærre mod opstigende grundfugt
 • Kloakudskiftning samt renoveringsprojekter
 • Anlægsarbejde, belægninger m.v.
 • Klima og skybrudssikring
 • Faskiner / Nedsivning af regnvand

Kloakarbejde

 • Skybrudssikring
 • Kloakudskiftning til nyt
 • Kloakreparation pga. brud, rotter andet.
 • Faskiner / Nedsivning af regnvand
 • Tv- inspektion og spul
 • Forsikringsskader
 • Strømpeforing samt punkt renovering ”No dig løsning”

Fugtsikring

 • Omfangsdræn
 • Fugtisolering
 • Indpresning af stålplader samt injicering mod opstigende grundfugt

Øvrige opgaver som også udføres

 • Mindre betonopgaver
 • Belægningsopgaver
 • Anlægsopgaver

Årlig serviceaftaler (gennemgang/rensning) på:

 • Kloak / drænanlæg
 • Højvandslukker
 • Pumpebrønde
 • Rottespærre
 • Fedt / Olieudskiller