ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Skab tryghed i hverdagen med en serviceaftale og undgå ubehagelige overraskelser.

ATZ A/S tilbyder serviceaftaler med en fast årlig gennemgang eller rensning af en række af dine installationer. På den måde ved du, at installationerne bliver tilset jævnligt, fungerer optimalt, og eksempelvis brøndene bliver tømt en gang om året. Desuden er du sikret det lovpligtige eftersyn af højvandslukke.

Vores servicekoncept omfatter

  • Kloak og drænanlæg
  • Højvandslukke
  • Pumpebrønde
  • Rottespærre
  • Fedt- og olieudskiller

Serviceaftalen tilpasses dit behov

Hvis du er i tvivl, om du skal have en serviceaftale, rådgiver vi gerne ud fra et besøg og gennemgang af installationerne. Serviceaftalen tilpasses altid efter dit behov.

Vil du minimere eksempelvis risikoen for lugtgener, forstoppelser eller besøg af rotter i jeres kloakker, så kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på en serviceaftale.

ATZ A/S er autoriseret
kloakmester og certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol.

 

Vi har mange års erfaring i fugtsikring af kældre og ejendomme, skybrudssikring af bygninger og udenomsarealer, renovering og anlæg af nye kloakker. Desuden tilbyder vi TV-inspektion og rottebekæmpelse.

Vi arbejder både i hoved-, under- og fagentrepriser, og vores kunder og samarbejdspartnere er typisk ejerforeninger, andelsforeninger, boligselskaber og boligudlejningsselskaber. Projekterne udføres ofte i tæt samarbejde og dialog med rådgivende ingeniører og arkitekter.