Andre ydelser

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Få større glæde af de ekstra kvadratmeter med en udgravning af kælderen

En bedre udnyttelse af en kælder er en måde at få mere plads på.

ATZ A/S tilbyder udgravning af kældre. Ved at grave kælderen dybere og understøbe fundamentet er det muligt at få langt større glæde af de ekstra kvadratmeter. Tidligere var kældre ofte beregnet til opbevaring, men med en udgravning, og dermed en forøgelse af lofthøjden, er det muligt at skabe rammerne for en mere optimal udnyttelse og brug af kælderen.

I Storkøbenhavn og de omkringliggende byer er ejendomspriserne steget til et niveau, hvor en investering i en udgravning af en kælder tilsvarende forøger ejendommens samlede værdi.

Derudover udfører ATZ A/S mindre anlægsopgaver med jord- og beton, som støbning af fundamenter, sokler og trapper.

Nedlægning af lyskasser

Mindre betonopgaver kan eksempelvis være nedlægning af lyskasser i ældre etageejendomme.

Lyskasserne er etableret for at skabe bedre lys fra gadeplan til kældervinduerne, men hos ATZ A/S oplever vi generelt et ønske om at få nedlagt fordybningerne, fordi de optager plads og ofte samler skidt fra gaden.

Skal en lyskasse nedlægges, er der blandt andet krav fra brandmyndighederne, der skal overholdes, hvilket ATZ tager hånd om.

Belægningsopgaver

En kloakrenovering eller fugt- eller skybrudssikring kræver opgravningsarbejde. Som projekt- eller hovedleverandør har vi også opgaven med at reetablere området igen.

Det kan være i form af ny belægning, anlæg af bede eller nyt rullegræs. På den måde er vi ansvarlig for opgaven fra A til Z.