Bæredygtig afledning af regnvand med faskiner

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Brugen af faskiner til nedsivning af regnvandet bliver mere og mere udbredt.

En nedgravet faskine opsamler regnvandet og fungerer som midlertidigt depot for vandet, inden det langsomt siver ned i jorden. På den måde aflaster man kloaksystemet, når det for eksempel regner kraftigt.

På grund af manglende kapacitet i kloaksystemet stiller mange kommuner i dag krav om, at der etableres faskiner i nye boligområder. 

En række kommuner har også åbnet for muligheden for at blive frakoblet det offentlige kloaksystem, hvis afledning af regnvand håndteres på egen grund – eksempelvis med en faskine, hvor nedsivningen kan ske på forsvarlig vis.

Hos ATZ A/S har vi mange års erfaring og kan rådgive dig, hvad enten du henvender dig på vegne af en boligforening eller boligselskab, som bolig- og ejendomsadministrator, rådgivende ingeniørfirma eller som offentlig bygherre.

Effektiv til separering af regnvand og spildevand

Faskiner er især gode på steder, hvor der er påbud om at separere regnvand og spildevand i kloaksystemet, eller hvor der skal betales tilslutningsafgift for at slutte regnvandet til den eksisterende kloak.

Flere kommuner har åbnet for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget til den offentlige kloak, hvis nedsivningen af regnvand sker på egen grund.

Endelig er faskine en meget miljørigtig måde at skille sig af med regnvandet på, fordi vandet langsomt og naturligt siver ned til grundvandet. Samtidig undgår man at belaste kloaksystemet og rensningsanlæggene.

Vil du vide mere om mulighederne med en faskine?