Bekæmp rotterne med en rottespærrer

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Rotter er et stigende problem i Danmark, og en af årsagerne til rotternes udbredelse er manglende vedligehold af nedslidte eller beskadigede kloakker.

Det giver rotterne optimale betingelser for at yngle. Og det går stærkt, da en rotte på bare et år kan blive til 800 rotter.

ATZ A/S er autoriseret rottebekæmper. Vi kan identificere og løse problemerne med rotter i og omkring jeres kloaksystem.

Rotterne udgør en sundhedsrisiko

Rotter udgør en sundhedsrisiko for mennesker på grund af de smitsomme sygdomme og bakterier, de kan føre med sig, men de udgør også en trussel mod ejendomme og infrastruktur.

Rotterne er i stand til at gøre stor skade på kloakker, afløb og andre installationer. Derfor er det vigtigt at huse, større ejendomme og erhvervsbygninger er sikret mod indtrængende rotter.

Rottespærre monteres i stikledning

Med de rette forebyggende tiltag og løbende vedligehold af kloakkerne er de fleste problemer med rotter til at undgå. Er huller og andre utætheder i kloakledninger udbedret, kan et besøg af de ubudne gæster undgås med installation er en rottespærrer.

Rottespærren monteres typisk i kloakkernes stikledninger fra hovedkloakken og ind til den pågældende ejendom. Dermed forhindrer rottespærren rotterne i at bevæge sig fra hovedledningen og ind i ledningsnettet under de enkelte ejendomme.

Vi tilbyder:

  • Montering af rottespærrer i overgangen fra hovedkloakken til ejendommens stikledning.
  • Reparationer af mindre skader på kloakanlæg, der kan forhindre rotter.

Hos ATZ A/S kommer vi hele vejen rundt om rotteproblemet. Vi udarbejder gerne forslag til praktiske foranstaltninger, der skal til for at forebygge rotter.

Har du konstateret rotter på din ejendom, skal det altid anmeldes til kommunen.

Vi skelner overordnet mellem to scenarier: Det er rotter udenfor, og rotter, der allerede er kommet indenfor.

Rotter udenfor

Er der konstateret rotter udenfor en ejendom eller et hus, vil det typisk skyldes, at en rotte har gravet sig ud af en utæt kloak og fundet vej til overfladen ved at grave sig fri.

Hvis der ikke er tydelige tegn på, hvor rotterne kommer fra, anbefaler vi typisk en TV-inspektion af kloakken for at få lokaliserer problemet og efterfølgende bekæmpe det.

Rotter indenfor

Er rotterne allerede kommet ind i badeværelset, køkkenet, krybekælderen eller på loftsrummet, er det mere alvorligt, da rotterne kan gøre stor skade. 

Efterfølgende kan der med stor fordel monteres en rottespærre i stikledningen som en forebyggende foranstaltning i bekæmpelse. Den forhindrer rotterne i at få adgang fra hovedledningen og ind til den enkelte ejendom.

Vil du også holde rotterne ude? Kontakt os i dag

Læs mere under serviceaftaler