Renovering eller anlæg af nye kloakker

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Et nedslidt og defekt kloakanlæg kan skabe store problemer for beboerne i en ejendom.

Foruden lugtgener, tilstoppede afløb og fare for fugtskader er der stor risiko for rotter, sætningsskader og yderligere skader med eksempelvis gennemtrængning af trærødder.

ATZ A/S udfører alt inden for renovering og nyanlæg af kloak og efterfølgende vedligeholdelse med en serviceaftale.

TV-inspektion giver overblik over tilstanden

Har du mistanke om rotter, fejl, skader eller brud på kloakken, undersøger vi ofte anlæggets tilstand med en TV-inspektion. Den giver det komplette overblik over tilstanden af kloakanlægget. Tilstanden kan variere på de enkelte strækninger og være påvirket af mange årsager – alt efter om den er placeret under eller uden for en bygning.

Vi oplever tit dele af et anlæg eller stikledninger, der er faldet sammen efter mange års slitage, manglende vedligehold eller er gennemboret af eksempelvis trærødder.

Som led i vores kvalitetssikring dokumenter vi altid vores arbejde udført under jorden med billeder og tegninger. 

Rådgivning om den optimale løsning

Som autoriseret kloakmester, godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og medlem af kvalitetskontrolordningen under Byggeriets Kvalitetskontrol rådgiver vi altid om den optimale løsning. Er der behov for at etablere et nyt anlæg, eller kan det eksisterende renoveres?

Skal anlægget renoveres, anvender vi flere forskellige metoder, som strømpeforing, punktreparationer eller udskiftning af enkelte rør. I forbindelse med en renovering kan det være aktuelt at etablere fugtsikring, omfangsdræn eller skybrudssikring.

Vi ser et projekt som en helhed og bestræber os på at skabe mindst mulige gener for ejendommens beboere i forbindelse med en renovering. Uanset om der er tale om et nyanlæg eller reparation af et eksisterende anlæg, tilbyder vi at reetablere området – herunder genetablering af belægninger, indkørsler, parkeringspladser, gangstier, kantsten, trapper og støttemure.

Vi tilbyder:

  • Renovering og nyanlæg af kloak.
  • Etablering af omfangsdræn.
  • Separering af regn- og spildevand.
  • Etablering af højvandslukker, pumpebrønde og faskiner.
  • TV-inspektion.
  • Rottebekæmpelse og montering af rottespærre.

 

Få et uforpligtende tilbud – kontakt os