ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

ATZ A/S er en moderne entreprenørvirksomhed med autorisation som kloakmester og certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol.

Virksomheden er grundlagt i 2005, og vi har derfor mange års erfaring inden for blandt andet fugtsikring, skybrudssikring, renovering og nyanlæg af kloakker, TV-inspektion og rottebekæmpelse.

Vi arbejder både i hoved-, under- og fagentrepriser, og de leverandører, vi samarbejder med inden for alle fagområder, udfører opgaverne efter samme høje kvalitetsstandarter, som vi gør.

Vi følger 3F-overenskomsten, har de rigtige forsikringsdækninger, kun dansk arbejdskraft, og stiller garantier for vores arbejde.

Billeddokumentation af alle opgaver

 

Vi har en fuldt digitaliseret platform, hvor vi dokumenterer alt vores arbejder under jorden med billeder. Vores proces er, at vi altid afleverer en kvalitetssikring med billeddokumentation og tydelige tegninger over, hvad vi har udført, før vi sender en faktura på det udførte arbejde.

I kraft af vores mange års erfaring kommer vi hele vejen rundt om dit projekt. Fordelen er, at du kun behøver at gå ét sted hen for at få løst opgaverne. Vi sætter en ære i – uanset størrelsen – at løse opgaverne fra A til Z.

Vi udfører primært opgaver for:

  • Boligforeninger og boligselskaber
  • Bolig- og ejendomsadministratorer
  • Offentlige bygherrer

Opgaverne løses ofte i et tæt samarbejde med rådgivende ingeniører og arkitekter.

Vi udfører primært opgaver i Storkøbenhavn og på Frederiksberg. Vi beskæftiger i dag 20 medarbejdere og har hovedkontor i Hedehusene. 

Vores værdier

Vores værdier er gode, gammeldags principper som ærlighed, ordentlighed og tillid.

Vi lover ikke mere, end vi kan holde, og vi holder det, vi lover. Derudover er vi kendt for vores gode personalepolitik, en god omgangstone og dialog med beboerne i de områder, vi arbejder. Vi planlægger arbejdet, så vi altid er mindst mulig til gene for ejendommenes beboere.