Picote fræsning er effektiv til at fjerne rødder og aflejringer

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Mens en spuling af kloakrørene kan fjerne begyndende propper og mindre tilstopninger, er picote fræsning en skånsom, bæredygtig og effektiv metode til at rense kloakledninger for eksempelvis større aflejringer, propper, trærødder og andet som et led i renoveringen – uden at skulle grave.

Samtidig kan picote fræsning anvendes til afrensning af rørene forud for en strømpeforing, ligesom metoden bruges til eksempelvis at åbne fra hovedledningen til stikledninger – både før og efter en strømpeforing.

Vi anvender den nyeste teknologi til picote fræsning.

 

ATZ A/S tilbyder

  • Picote fræsning af kloakanlæg ved problemer med tilstopninger i form af aflejringer, trærødder og andet
  • Picote fræsning af kloakanlæg som afrensning forud for eksempelvis en strømpeforing.
  • Picote fræsning til åbninger fra hovedledningen til stikledninger.