Vi udfører renovering af kloaker med strømpeforing og partliner

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Strømpeforing og partliner er en effektiv metode til renovering af rør og kloakker. Det kaldes også NO DIG, fordi det ikke er nødvendigt at grave kloakkerne op, når de skal renoveres og levetidsforlænges.

Som autoriseret kloakmester udfører vi strømpeforing og punktreparationer af beskadigede kloakker for boligforeninger, boligselskaber, bolig- og ejendomsadministratorer og offentlige bygherrer, primært i Storkøbenhavn.

Renoveringsprojekterne udføres ofte i tæt dialog med rådgivende ingeniørfirmaer eller andre rådgivere. 

Strømpeforing er en økonomisk mere attraktiv måde at renovere på, fordi der ligger en stor besparelse i, at kloakkerne ikke skal graves op for at blive repareret. Løsningen er især attraktiv at anvende de steder, hvor det kan være ekstra besværligt at udskifte et defekt kloakrør – eksempelvis under en ejendom eller anden bygning, vejanlæg og så videre. 

Sådan laver vi strømpeforing af kloaken

Der kan være stor forskel på tilstanden i et kloakanlæg, selvom hele anlægget er etableret samtidig.

Derfor anbefaler vi at begynde et strømpeforingsprojekt med en TV-inspektion, der giver et langt bedre overblik over kloakkernes tilstand. På baggrund af TV-inspektionen udarbejdes et projektforslag og en vedligeholdelsesplan, hvis renoveringen af dele af anlægget sker i etaper.

Forud for selve strømpeforingen spules røret rent, og derefter fører vi en glasfibersok ind i de gamle jern- eller betonrør. På den måde kan vi lukke eventuelle huller og tætne mindre revner i rørene.

Strømpeforing giver effektiv forlængelse af levetiden

Med denne teknik levetidsforlænges de gamle rør og bliver som næsten nye rør, og på den måde vil kloakledningen igen være beskyttet mod eksempelvis rødder og rotter. Samtidig vil processen være til minimal gene for beboere og andre under renoveringsarbejdet.

Partliner eller punktreparationer, som metoden også kaldes, anvender vi i dag, når der er tale om mindre reparationer på udvalgte steder.

Kontakt os i dag, og få et uforpligtende tilbud.