Spuling er effektiv til at fjerne tilstopninger

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Oplever du begyndende problemer med kloakken i form af tilstopninger, lugtgener eller andet, kan det være aktuelt med en spuling.

En grundig højtryksspuling fjerner de begyndende propper, der kan være forårsaget af aflejringer, slam, sand eller andet, som hæmmer gennemstrømningen. Problemerne kan i ældre anlæg også skyldes sammenfaldne rør eller trærødder, der er groet gennem rørene.

Vi anbefaler ofte en opfølgende TV-inspektion, der kan give et overblik over kloakanlæggets generelle tilstand og eventuelt behov for senere reparationer eller totalrenovering.

 

Eksperter i klimasikring

Vi tilbyder:

ATZ A/S tilbyder

      • Spuling af kloakanlæg ved problemer med tilstopninger, lugtgener og andet.
      • Spuling før eller i forbindelse med en TV-inspektion til at give overblik over kloakanlæggets tilstand og behov for vedligeholdelse.

Læs om TV-inspektion