Fugtsikring og fugtisolering af kælder og kælderrum

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

ATZ A/S tilbyder en komplet løsning – Fugtsikring fra A til Z.

Problemer med fugt opstår typisk i ældre bygninger, hvor fundamenterne ikke er sikret tilstrækkeligt mod fugt.

Fugten kan forårsage råd og skimmelsvamp, skade murværket og gøre kældre uanvendelige. Desuden kan fugten trække op i stuelejligheder, påvirke indeklimaet og være skyld i flere former for svampeangreb.

Fugtskaderne ses ofte i form af afskalning af det udvendige puds, sætningsskader eller fugtskjolder på udvendige og indvendige vægge.

Især ejendomme fra før 1900-tallet er ekstra udsatte. De er ofte bygget med opmurede fundamenter og kældervægge uden direkte beskyttelse mod jord. Dengang blev der muret direkte i udgravningen eller på kampesten uden nogen form for membran til at hindre fugten i at trænge ind.

Fugt trænger ind fra siden på eller under fundamentet

De to mest hyppige former for fugtindtrængning i kældre er sideværts indtrængning eller opstigende grundfugt. Derudover er en ofte overset kilde til fugt ældre kloaksystemer, som lækker på grund af utætheder i de ældre ler-, beton- eller støbejernsrør. De erstattes af nye PVC-rør, som er 100 procent tætte og har en langt længere levetid.

Fugtsikringen sikrer samtidig en langt bedre udnyttelse af kældre og en øget komfort i de ekstra kvadratmeter.

Tidligere var kældrene kun til opmagasinering, men i dag er eksempelvis udgravning af en dybere kælder en effektiv måde at skabe mere og bedre plads på og mindre omkostningstung i forhold til eksempelvis en tilbygning, hvis det overhovedet er muligt. Samtidig er det med til at øge ejendommens værdi – ikke mindst i byområder med høje kvadratmeterpriser.

ATZ A/S udfører primært to typer fugtsikring:

  • Lodret fugtspærring, hvor der monteres en membran på kældervæggen. Samtidig etableres typisk et omfangsdræn til bortledning af drænvand.
  • Vandret fugtspærring til sikring mod opstigende grundfugt. Det sker ved at presse bølgeformede rustfrie stålplader ind under fundamentet.

Som et led i vores kvalitetssikring dokumenterer vi alt arbejde udført under jorden med billeder og tegninger.

Her kan du læse om fugtisolering og omfangsdræn, og her kan du læse om vandret og lodret fugtsikring.

Fugtsikring

Vi tilbyder også:

  • Alle former for kloakarbejde, da vi er autoriseret kloakmester.
  • At fuldende entreprisen med alt inden for beton, murer, tømrer, VVS, elektriker, belægning- og anlægsarbejde.
  • Vi tilbyder en komplet løsning, hvor vi udarbejder et projekt – eventuelt i samarbejde med et rådgivningsfirma.
  • Kvalitetssikring af renoveringsprojektet.