ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Hvad er klimasikring?

Klimasikring handler om at forhindre oversvømmelser og fugtskader i blandt andet etageejendomme. Etageejendomme er særligt udsatte for konsekvenserne af klimaforandringer, fordi skybrud og voldsomme mængder regnvand er blevet en større og større udfordring.

Oversvømmelse i kælderen i en etageejendom er selvfølgelig et problem. I første omgang ødelægges inventar og ejendele, men det kan også medføre fugtskader, råd og skimmelsvamp.

Kælderen er typisk det rum, hvor der er størst risiko for oversvømmelse, fordi det er her, der ofte er kloakker og afløb.

Hos ATZ A/S oplever vi også en stigende efterspørgsel på klimasikring, og derfor har vi specialiseret os i dette område.

 

Med en professionel udført klimasikring får beboerne i ejendommen en betydelig mere sikker bolig, som kan modstå konsekvenserne af skybrud og andre klimaforandringer.

Naturligvis er klimasikring ikke kun et problem for etageejendomme. Alle typer af ejendomme skal have fokus på at blive klimasikret, så vi kan mindske risikoen for oversvømmelser og andre problemer i fremtiden. 

Hvis du bor i en etageejendom med kælder, bør du sammen med din boligforening, andelsforening eller boligselskab sætte fokus på klimasikring.

Bor du i et parcelhus, med risiko for oversvømmelse, bør du naturligvis også overveje klimasikring.

 

Sådan kan I klimasikre jeres ejendom 

En typisk klimasikring kan være etablering af dræn omkring en bygning samt ved andre udenomsarealer, som indkørsler og græsplæner. 

En anden typisk klimasikring er at etablere højvandslukker og pumpeløsninger, som kan hjælpe med at forhindre oversvømmelser fra kloakken. Højvandslukkeren vil tage vandet op, før det når kloakken, og pumpen vil pumpe vandet væk igen.

Faskiner og regnvandskassetter er også gode løsninger og kan hjælpe med at lede regnvand væk fra konstruktionen og ned i jorden. Dette hjælper med at beskytte ejendommen mod oversvømmelser, da der ikke vil være så meget regnvand der samler sig.

Etablering af regnvandsbassiner og opsamlingstanke med henblik på genanvendelse af ejendommens regnvand er også populære løsninger.

Endelig er der også LAR-anlæg som indebærer etablering af et separat dræningsnetværk, der leder overfladevand og spildevand væk fra bygninger og veje og ud i et offentligt rensningsanlæg.

 

Klimasikring af ejendom
Eksperter i klimasikring

Vi er eksperter i klimasikring

Når I skal klimasikre er det ikke bare omkring ejendommen, men også oplagt at kigge på opsamling af regnvand ved grønne anlæg og i gårdmiljøer.

Der er altså mange måder at klimasikre ejendomme, huse og øvrige boliger på.

Derfor har du brug for en ekspert til at rådgive dig og etablere den bedste løsning for netop din ejendom.

Vi er eksperter i klimasikring. Vi rådgiver om og etablerer klimasikring i både etageejendomme og parcelhuse.

Kontakt os hvis du ønsker en uforpligtende snak om klimasikring.

Vi laver klimasikring af ejendomme i København og det meste af Sjælland

 

Det er ikke hvem som helst, der kan lave klimasikring. Du har brug for en autoriseret kloakmester, der har specialiseret sig i klimasikring og som er vant til at arbejde i det område, du bor.

København er f.eks. komplekst at udføre klimasikring i, fordi det er tæt bebygget og der er meget trafik. 

Derudover er det ofte ældre etageejendomme, der har behov for klimasikring og det kræver både erfaring med kloakarbejdet, såvel som gravearbejdet.

Vi holder til i Hedehusene i udkanten af Storkøbenhavn men nær Roskilde, så vi kommer gerne andre steder på Sjælland og hjælper med klimasikring. 

Skal vi hjælpe dig? Så kontakt os i dag.