ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Boligforeninger

Sted: A/B Rothe på Østerbro.

Opgave: Nyt komplet kloakanlæg og nyt gårdanlæg, nye belægninger og faldunderlag.

Årstal: 2021

 

Sted: A/B AST i Brønshøj.

Opgave: Fugtsikring med dræn og skybrudssikring af kældre.

Årstal: 2019

 

Sted: A/B Ægirshus på Nørrebro.

Opgave: Fugtsikring med dræn og ny gårdbelægning samt etablering af vandret fugtspærre mod opstigende grundfugt.

Årstal: 2019.

Ejerforeninger

Sted: Sankt Knuds Vej 36, Frederiksberg

Opgave: Fugtsikring med omfangsdræn og reetablering af gårdanlæg og belægning.

Årstal: 2021

 

Sted: Landskronegade 72

Opgave: Fugtsikring med dræn og etablering af vandret fugtspærre.

Årstal: 2021

 

Sted: Dr. Priemef vej nr. 6, Frederiksberg

Opgave: Kloakrenovering og skybrudssikring af kældre samt anlæg af gårdmiljø og belægning

Årstal: 2021

 

Sted: Valdemarsgade, Frederiksberg

Opgave: Fugtsikring med dræn og renovering af gårdanlæg samt belægning.

Årstal: 2021

 

Sted: Falkoner Alle, Frederiksberg.

Opgave: Fugtsikring med dræn og haveanlæg samt belægninger.

Årstal: 2020