Kloakrenovering og anlæg af nye kloakker

ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Hos ATZ A/S har vi mange års erfaring med nyanlæg og renovering af kloak. Vi er autoriseret kloakmester under Sikkerhedsstyrelsen og har en godkendt kvalitetsordning hos Byggeriets Kvalitetskontrol.

Vi yder en komplet og kompetent kloakservice fra A til Z.

Der kan være flere årsager til, at det er nødvendigt at renovere et kloakanlæg.

Årsagen kan være defekte og utætte rør på grund af brud og andre utætheder skabt af trærødder, rotter og mange års slitage.

Kloakrenovering og reparationer uden opgravning

Uanset hvad årsagen er, finder vi den bedst mulige metode til at afhjælpe problemet. Ved brug af TV-inspektion kan vi lokalisere og identificere eventuelle skader i kloaksystemet. Det betyder, at vi kan undgå store udgravninger og i stedet foretage reparationer af hele strækningen uden opgravning.

Det er NO DIG-metoden, hvor vi anvender strømpeforing, der er effektiv, langt mindre til gene for beboerne og billigere i forhold til at grave anlægget op og erstatte med nye rør.

Kloakrenovering

Vedligeholdsplan med overblik over renovering af kloaken

Vi udarbejder en tilstandsrapport og vedligeholdsplan, der gør det muligt for eksempelvis en boligforening at budgettere med en løbende renovering over en periode på typisk to-tre år.

Vi etablerer nye kloakanlæg både i forbindelse med renoveringsprojekter, men også i forbindelse med om- og tilbygninger samt opførelsen af nye ejendomme.

Serviceaftale sikrer optimal drift

Uanset om der er tale om renovering eller nyanlæg, tilbyder vi en aftale om kloakservice med løbende eftersyn og vurdering af kloakkernes tilstand.

Vi udfører især kloakservice for boligforeninger, boligselskaber, bolig- og ejendomsadministratorer og offentlige bygherrer, primært i Storkøbenhavn. Mange af projekterne udføres i tæt dialog med rådgivende ingeniørfirmaer.

Kontakt os i dag for tilbud