ENTREPRENØRFIRMA · AUT. KLOAKMESTER

Hos ATZ A/S oplever vi en stigende efterspørgsel på skybrudssikring, fordi skybrud og voldsomme mængder regnvand er blevet en større og større udfordring. Og et fænomen, vi på grund af klimaforandringerne oplever oftere og oftere.

De store mængder regnvand øger risikoen for oversvømmede kældre og ejendomme. Vandet er ikke kun til gene for beboerne, men også ødelæggende for ejendommens inventar og bygningens konstruktioner. Samtidig kan det føre til fugtskader, råd og skimmelsvamp.

Derfor er det vigtigt at sikre, at kloakker, tagrender, ned- og afløb er i orden og bliver renset og gået efter med jævne mellemrum.

Flere løsninger til at sikre mod skybrud

Som autoriseret kloakmester rådgiver vi og udfører alt i forbindelse med sikring mod fremtidige skybrud og håndtering af regnvand. Det kan være etablering af dræn omkring en bygning samt udenomsarealer, som græsplæner, indkørsler og andre belægninger, eller etablering af højvandslukker og pumpeløsninger. Det kan også være etablering af faskiner, regnvandskassetter i forskellige størrelser, regnvandsbassiner og opsamlingstanke med henblik på genanvendelse af ejendommens regnvand.

Desuden etablerer vi LAR-anlæg til lokal afledning af regnvand eller grønne anlæg og gårdmiljøer, der er opbygget til at kunne aflede større mængder nedbør på kort tid.

Optimal drift med serviceaftale

Med en serviceaftale fra ATZ A/S er du sikret, at ejendommens systemer til afledning af regnvand løbende bliver vedligeholdt og er klargjort til at kunne håndtere store mængder nedbør.

På den måde skaber vi tryghed for dig som husejer, boligforening, andelsforening eller boligselskab, Vi sparer boligforeningerne og boligselskaberne for bekymringer og penge.

Vi tilbyder:

  • Skybrudssikring med højvandslukker og pumpeløsninger.
  • Dræn af kældre og ejendommens udenomsarealer, som græsplæner og belægninger.
  • Etablering af faskiner og regnvandskassetter.
  • Etablering af regnvandsbassiner og opsamlingstanke.
  • Etablering af regnvandsanlæg til genanvendelse og gennemsivelige befæstelse.
  • Grønne anlæg og gårdmiljøer til opsamling af regnvand.
  • LAR-anlæg.

Få et uforpligtende tilbud – kontakt os